Pracownia oferuje następujące usługi:

 • projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • projekty obiektów użyteczności publicznej
 • projekty obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych
 • projekty obiektów służby zdrowia
 • projekty budynków gospodarczych, garaży, wiat i innych
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
 • projekty zmiany sposobu użytkowania
 • projekty wyodrębnienie własności lokali
 • projekty technologiczne
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projekty drogowe
 • wizualizacje

Ponadto we współpracy z jednostkami innych branż Pracownia oferuje:

 • projekty przyłączy sieciowych
 • projekty instalacji wewnętrznych
 • mapy do celów projektowych i inne pomiary geodezyjne
 • inne usługi związane z budową i dopuszczeniem do użytkowania obiektu

Poza tym Pracownia realizuje inne usługi związane z procesem projektowym:

 • doradztwo budowlane i technologiczne
 • doradztwo w zakresie higieniczno-sanitarnym, weterynaryjnym i ppoż.
 • uzgadnianie projektów w zakresie BHP i wymagań ergonomii
 • ekspertyzy i opinie w zakresie BHP
 • opinie budowlane do podziałów geodezyjnych
 • opinie urbanistyczne
 • legalizacje samowoli budowlanych
 • przeglądy okresowe obiektów budowlanych
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • kosztorysowanie
 • pomiary termowizyjne
 • nadzór budowlany